Identifikacija Turbine

Kako bi smo pristupili remontu Turbo Punjača prvo je potrebno da izvršimo identifikaciju Vaše turbine.

Podaci o turbo kompresoru se uglavnom nalaze na kućištu Vašeg turbo punjača. Mogu biti utisnuti ( ugravirani ) u osnovni materijal ili napisani na pločici. Podaci o vrsti vašeg turbo punjača su od presudnog značaja kada je reč o remontu, jer identifikacijom na prvom mestu određujemo koji će nam delovi biti potrebni za poručivanje. Ko je proizvođač vašeg turbo kompresora, će pokazati pločica i podaci na njoj. ( slika iznad )