remont

Remont uključuje i druge procese koji su neophodni kako bi vaša turbina bila propisno reparirana.

Šta mi to radimo

Informišite se dodatno o stadijumima kroz koje prolazi Vaša turbina dolaskom kod nas

Identifikacija Turbine

Da bi smo znali kako da ispravno pristupimo remontu ovo je prvi korak.

Dijagnostika

Detaljnim pregledom ćemo utvrditi sve aspekte koji će morati da se poprave/zamene.

Remont Turbo Punjača

Nakon prethodnih koraka pristupamo remontu Vaše turbine.

Imate turbo kompresor kojem je potreban remont

Budite slobodni da nas kontaktirate.